СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

Директор школе  је Данијела Стефановић, по занимању професор разредне наставе.

Школска администрација

Јелена Марковић – Секретар

Ацо Миловановић– шеф рачуноводства

Стручна служба

Нада Савић – Педагог

Милана Белоица – Библиотекар

Разредна настава

Миља Милосављевић – наставник разредне наставе

Зорица Коматовић – наставник разредне наставе

Иванка Миловановић – професор разредне наставе

Мирјана Томовић – професор разредне наставе

Зорица Вујичић – професор разредне наставе

Радица Милосављевић – професор разредне наставе

Снежана Лазаревић – професор разредне наставе

Светлана Рајовић – професор разредне наставе

Јадранка Булатовић – професор разредне надставе

Тамара Лазаревић – професор разредне надставе

Јасмина Сарић– професор разредне наставе

Особље које брине о школи

Снежана Томовић
Јела Милосављевић

Слађана Ђоровић 
Бојана Јовановић
Слободан Илић
Миодраг Достанић
Слободанка Јоксимовић
Љиљана Колаковић 

Предметни наставници

Марија Гавриловић – професор српског језика и књижевности

Милица Шалинић – професор српског језика и књижевности

Ана Вулетић-професор енглеског језика

Јасмина Новаковић Аџић – професор енглеског језика

Марија Коњикушић –професор немачког језика

Мирјана Личина – професор математике

Лидија Петровић – професор физике

Милка Чекановић – професор биологије

Мирослав Здравковић – професор географије

Јелена Јеросимић -професор историје

Александар Миловановић – професор физичког васпитања

Марија Обрадовић – професор физичког васпитања

Гордана Петровска –наставник музичке културе

Бобан Јеринић – наставник ликовне културе

Маријана Радојичић – професор ТИО

Марија Гавриловић –грађанско васпитање

Ненад Петровић  -верска настава

Новица Милошевић – професор информатике

Живана Радосављевић – професор хемије