СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ

Директор школе  је Славица Станковић, по занимању професор разредне наставе.

Школска администрација

Јелена Марковић – Секретар

Ацо Миловановић– шеф рачуноводства

Душица Петровић – административно- финансијски радник

Стручна служба

Нада Савић – Педагог

Милана Белоица – Библиотекар

Разредна настава

Миља Милосављевић – наставник разредне наставе

Зорица Коматовић – наставник разредне наставе

Иванка Миловановић – професор разредне наставе

Мирјана Томовић – професор разредне наставе

Зорица Вујичић – професор разредне наставе

Данијела Стефановић – професор разредне наставе

Весна Вујић – професор разредне наставе

Виолета Љубисављевић – професор разредне наставе

Радица Милосављевић – професор разредне наставе

Снежана Лазаревић – професор разредне наставе

Јадранка Булатовић – професор разредне надставе

Особље које брине о школи

Снежана Томовић
Јела Милосављевић
Бојана Јовановић
Драгутин Мирковић
Слободан Илић
Миодраг Достанић
Слободанка Јоксимовић
Љиљана Колаковић 

Предметни наставници

Марија Гавриловић – професор српског језика и књижевности

Јасмина Стевановић – професор српског језика и књижевности

Ана Вулетић-професор енглеског језика

Јасмина Новаковић Аџић – професор енглеског језика

Марија Коњикушић –професор немачког језика

Олена Живковић – професор немачког језика

Мирјана Личина – професор математике

Данијела Милутиновић – професор математике

Владан Поповић – професор физике

Данијела Петровић – професор хемије

Милка Чекановић – професор биологије

Мирослав Здравковић – професор географије

Јелена Драгићевић -професор историје

Александар Миловановић – професор физичког васпитања

Сузана Чеперковић – професор физичког васпитања

Гордана Петровска –наставник музичке културе

Бобан Јеринић – наставник ликовне културе

Славица Гавриловић – професор ТИО

Јасмина Стевановић-грађанско васпитање

Марија Гавриловић –грађанско васпитање

Ненад Петровић  -верска настава

Новица Милошевић – професор информатике

Из  лепих разлога је одсутна Данијела Милутиновић.